ISO10004:2012 چیست؟

سیستمی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای و نظارت بر فرآیندهای اثر بخش و کارا در مورد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد است .

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004:2012

  – فراهم آوردن منابع برای دسترسی به چارچوبی برای رضایتمندی مشتریان

–  بالا بردن توانمندی سازمان برای افزایش رضایتمندی مشتریان

– افزایش قابلیت سازمان برای پاسخگویی به نظرات مشتریان

– کمک به سازمان برای ایجاد رویکرد مشتری محور و ارتباط مستمر و پویا با مشتریان

– پی ریزی مبنایی برای بازنگری و تحلیل مداوم فرآیند پایش و اندازه گیری

– تشخیص و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان

– و دهها مزیت دیگر

 تعاریف:

– مشتری: فرد یا سازمانی که محصول یا خدمتی را دریافت می کند .

– بازخورد: بازگشت دیدگاه ها، نظرات و شکایت یا رضایت به محصولات یا خدمات از سوی مشتری

– رضایت مندی مشتری: برداشت مشتری از درجه ای که الزامات مشتری در آن برآورده شده اند

 شرح خدمات ISO10004:2012

–  تعیین و تدوین خط مشی و اهداف پایش و اندازه گیری مشتری

–  طبقه بندی مشتریان با توجه به عملکرد ورضایت آنها از سازمان

– تهیه و تدوین روشی جهت شناسایی انتظارات مشتری

– تدوین و ارائه روشهایی جهت بدست آوردن اطلاعات بازخورد برای بهبود رضایت مشتری

– تهیه و تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد پایش و اندازه گیری مشتری

– ارائه روشی جهت دریافت و ردیابی نظرات و شکایات

– تحلیل و ارزیابی نظرات و شکایات  به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمت به مشتری

– ارائه روشی جهت جمع آوری و تحلیل داده های مشتری

– ارائه روشی جهت ممیزی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

– مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه     

– بهبود مداوم اثر بخشی و کارایی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

برگه‌ها: 1 2

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.